Kursy, płatne staże i szkolenia 2017

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

W nowej perspektywie finansowej Województwa Małopolskiego na lata  2016 – 2021 w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”  uczniowie Technikum Turystyczno-Gastronomicznego w 2016 r. odbyli staże zawodowe w hotelu Black & White w Myślenicach oraz w spółce MPL Service Sp. z o.o. w Balicach (lotnisko), w stażach uczestniczyło 37 uczniów.

Celem staży zawodowych , kursów i szkoleń w branży turystyczno-gastronomicznej jest nabycie dodatkowych umiejętności i wiedzy poza programem nauczania co na pewno podniesie poziom wyszkolenia ucznia i ułatwi zdobycie dobrej pracy.

Po zakończeniu stażu z wynikiem pozytywnym  jest możliwość ubiegania się o wypłatę stypendium stażowego po złożeniu odpowiedniego wniosku w wysokości 1 500,00 zł.

Staż trwa minimum 150 godzin. Liderem projektu jest Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego natomiast Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolska Szkoła Gościnności jako realizator projektu w roku 2017 podpisał porozumienia na zorganizowanie staży z podmiotami gospodarczymi: AMW REWITA Sp. z o.o. w Sopocie oraz ORBIS S.A. w Krakowie uczestniczyło w nich 74 uczniów z tego 43 w ORBIS S.A. i 31 w AMW  REWITA Sp. z o.o. Sopot. Zgodnie z założeniami projektu uczeń może odbyć jeden staż i jeden kurs, w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają uczniowie chcący odbyć staż po raz pierwszy.

 

PLANOWANY HARMONOGRAM REALIZACJI KURSÓW I SZKOLEŃ W RAMACH PROGRAMU „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLOPSCE II”

Nazwa Beneficjenta: Województwo Małopolskie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Realizator projektu: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych – Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach
Proponowany okres realizacji kursów/szkoleń: rok szkolny 2017/2018
Rok kalendarzowy 2018

 

L.p.

Rodzaj zajęć
(forma wsparcia w ramach projektu
z wyszczególnieniem zajęć grupowych i/lub indywidualnych)


Planowany termin realizacji kursów/szkoleń
w roku szkolnym 2017/2018

 
Ilość godzin na zajęciach-jedna grupa/kurs

 

Event manager

12.06-13.06

20

1.

Gerokinezjologia w wieku starszym i opiece paliatywnej

16.06-17.06,
06.12-07.12

16

2.

Doradztwo zawodowe grupowe (SOSW)

24.10-24.10

4

3.

Doradztwo zawodowe (MSG)

15.11-16.12

75

5.

Zajęcia wyrównawcze (SOSW)

06.11-15.12.2017

55

6.

Savoir vivre w gastronomii (SOSW)

17.11-24.11

21

7.

Savoir vivre w turystyce i hotelarstwie (MSG)

09.12-10-12

15

8.

Animacja czasu wolnego – kurs prowadzony w języku angielskim  - Gr I.

27.10-12.12

20

9.

Animacja czasu wolnego – kurs prowadzony w języku angielskim Gr II.

27.10-12.12

20

10.

Kurs sporządzania deserów
i dekoracja ciast

02.12-10.12

30

11.

Postępowanie w sytuacjach nagłych i zagrożenia życia – ratownictwo medyczne

25.11-05.12

24

12.

Stylizacja paznokci i manicure

09.12-10.12

30

13.

Dania z grilla

9.12-10.12

16

14.

Sporządzanie kanapek oraz napojów zimnych i gorących

04.12-12.12

24

       
       

15.

Kurs barmański

II-III kwartał 2018

32

16.

Kurs prawa jazdy kat. B

II-III kwartał 2018

60

17.

Kur kelnerski z podstawami somelierstwa

II-III kwartał 2018

32 (2x32)

       


KURSY I SZKOLENIA ZWIĄZANE Z JEŹDZIECTWEM ZAPLANOWANE
NA ROK KALENDARZOWY 2018

18.

Asystent hipoterapeuty

II-IV kwartał 2018

180

19.

Asystent sędziego

II-IV kwartał 2018

48

20.

Lonżowanie

II-IV kwartał 2018

80

21.

Luzak

II-IV kwartał 2018

50

 

tekst: J.Madej

Edycja: AA
19/01/2018

zsp.edu.pl