Kurs Języka Migowego

Jak porozumiewać się z osobą niesłyszącą? Jak z nią rozmawiać? Jak jej pomóc? Jak wygląda świat Głuchych. Tego wszystkiego uczyli się słuchacze Terapii Zajęciowej z naszej szkoły, którzy wzięli udział w Kursie Języka Migowego dla Pracowników Służb Społecznych II stopnia. Kurs został zorganizowany w naszej szkole w ramach programu Kapitał Ludzki i w całości sfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Kurs  poprowadziła p. Izabela Piestrzyńska reprezentująca firmę Mig to Me z Mielca.  Przy tej okazji mieli oni możliwość spotkać się  i porozmawiać z osobą niesłyszącą, która od czasu do czasu przychodziła na zajęcia.  Było to na pewno cenne doświadczenie. Miejmy nadzieję wiedza zdobyta podczas kursu przyda się naszym słuchaczom w znalezieniu pracy.

zsp.edu.pl