Terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY - 2 LATA

Terapeuta zajęciowy to nowy, bardzo potrzebny, samodzielny, poszukiwany i kreatywny zawód. Terapeuta zajęciowy będąc cennym ogniwem zespołu terapeutycznego uczestniczy w procesie rehabilitacji niepełnosprawnych dzieci i dorosłych, rozbudzając w nich nowe zainteresowania i chęć aktywnego życia społecznego.
Absolwenci mogą podjąć pracę w: oddziałach szpitalnych, w tym w szczególności: rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych, sanatoriach, warsztatach terapii zajęciowej, zakładach pomocy społecznej, dziennych domach pomocy społecznej, klubach seniora, środowiskowych domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych, hospicjach, szkołach specjalnych.
 
zsp.edu.pl