Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY - 1 ROK
 
Opiekun medyczny przygotowany jest do rozpoznawania i rozwiązania problemów opiekuńczych osoby chorej, współdziałania z zespołem terapeutycznym w zakrasie działań pielęgnacyjnych w placówkach opieki zdrowotnej i w warunkach domowych oraz wspierania personelu medycznego w opiece nad pacjentem.
 
Absolwenci mogą podjąć pracę w: szpitalach, pełnić indywidualną opiekę w domu pacjenta, ośrodkach i domach pomocy społecznej, środowiskowych domach pomocy, fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, niepublicznych zespołach opieki zdrowotnej.
 
zsp.edu.pl