Harmonogram rekrutacji

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Szkolna Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację uzupełniającą zgodnie z terminarzem opublikowanym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty:

Gimnazjum - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 10/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 

Szkoła podstawowa - załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2019 r. 

 


HARMONOGRAM DYŻURÓW

SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY

2019/2020

 

25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r.
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 09.05.2019 r. dyżur rekrutacyjny w bibliotece szkolnej (parter) w poniedziałki i czwartki w godz. 14:30 – 16:00

 

 

 


 

Chcesz wiedzieć więcej? Kliknij w obrazek poniżej!

 

I. Uzupełnianie wniosków

19 czerwca (środa) 12:00 – 15:00

21 czerwca (piątek)  9:00 – 12:00

24 czerwca (poniedziałek)  09:00 – 15:00

25 czerwca (wtorek) 09:00  – 15:00

Złożenie w szkole na tym etapie rekrutacji oryginalnych dokumentów (świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminów) nie jest równoznaczne z przyjęciem kandydata do szkoły.

Przy składaniu dokumentów nie jest wymagana obecność kandydata.

II. Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klas I oraz list kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w ZSP MSG.

 28 czerwca (piątek) godz. 12:00 - tablice ogłoszeń w holu głównym ZSP MSG w Myślenicach

III. Potwierdzanie woli podjęcia nauki w ZSP MSG w Myślenicach przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klas I:

28 czerwca (piątek) )  12:00 – 15:00

1 lipca (poniedziałek)  9:00 – 15:00

2 lipca (wtorek)  9:00 – 15:00

3 lipca (środa)  9:00 – 15:00

4 lipca (czwartek) 9:00 – 15:00

5 lipca (piątek) 9:00 – 15:00

8 lipca (poniedziałek) 9:00-15:00

9 lipca (wtorek) 9:00-15:00

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w ZSP MSG wymaga złożenia: oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej, zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ośmioklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w przypadku technikum.

 Prosimy również o złożenie:

- dwóch zdjęć (na odwrocie podpisanych ołówkiem imieniem i nazwiskiem),

- karty zdrowia ucznia (do odbioru w gabinecie medycznym macierzystego gimnazjum).

IV. Ogłoszenie list przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów klas I w roku szkolnym 2019/2020 przez Szkolną Komisję Rekrutacyjną w ZSP MSG w Myślenicach:

10 lipca (środa) godz. 12:00 - tablice ogłoszeń w holu głównym ZSP MSG w Myślenicach

V. Zebranie rodziców uczniów przyjętych do klas I

II Liceum Ogólnokształcące - 10 lipca (środa) godz. 17:00

Technikum Turystyczno-Gastronomiczne - 10 lipca (środa) godz. 18:00 

 

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Dodała AK
01.04.2019

zsp.edu.pl