ZP041219zywnoscII

Myślenice 23.12.2019r.

Znak sprawy ZP-04/12/19

 

 

Sukcesywna dostawa żywności dla Zespołu Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności w Myślenicach

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

Część 5: Dostawa mrożonek

Część 6: Dostawa ryb

Lp.

ID

Nazwa

Format

1

SIWZ

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

     pdf  

2

Załącznik nr 1

Formularz oferty

   

 

 

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

doc

 

 

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

 

doc

 

 

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

doc

 

 

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

 

doc

 

 

Część 5: Dostawa mrożonek

 

doc

 

 

Część 6: Dostawa ryb

 

doc

3

Załącznik nr 2

Formularz cenowy

 

 

 

 

Część 1: Dostawa mięsa i produktów mięsnych

 

doc

 

 

Część 2: Dostawa warzyw i owoców

 

doc

 

 

Część 3: Dostawa różnych artykułów spożywczych

 

doc

 

 

Część 4: Dostawa produktów mleczarskich

 

doc

 

 

Część 5: Dostawa mrożonek

 

doc

 

 

Część 6: Dostawa ryb

 

doc

4

Załącznik nr 3a

Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

5

Załącznik nr 3b

Oświadczenie  wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  składane na podstawie art. 25a ust 1 ustawy pzp

 

doc

6

Załącznik nr 4

Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp

 

doc

7

Załącznik nr 5

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp

 

doc

8

Załącznik nr 6

Wzór umowy

 

doc

9

Załącznik nr 7

Ogłoszenie o zamówieniu

 link  

 

 Zmiana do ogłoszenia o zamówieniu (wydłużenie składania ofert) - link

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po zmianach - doc

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Myślenice 31.12.2019r.

 Znak sprawy ZP-04/12/19

  Informacja z otwarcia ofert w dniu 31.12.2019r.    -    pobierz pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Myślenice, 02.01.2020

Znak sprawy ZP-04/12/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -  pobierz pdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Myślenice, 03.01.2020

 

Znak sprawy ZP-04/12/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostawa różnych produktów spożywczych -  pobierz pdf

Informacja o unieważnieniu postępowania do części 5 i do części 6 - pobierz pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Myślenice, 09.01.2020

 

 Znak sprawy ZP-04/12/19

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie dostawa produktów mleczarskich -  pobierz pdf

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o udzieleniu zamówienia - link

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zsp.edu.pl