ZP05barmanski

Myślenice, 02.03.2020 r.

Znak sprawy: ZP-05/MKII/20

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Na usługę społeczną (art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych)

“Świadczenie usługi szkoleniowej poprzez organizację i przeprowadzenie kursu barmańskiego z podstawami flair w ramach projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” - 3 edycje

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Ogłoszenie o zamówieniu -  POBIERZ

Załącznik nr 1: Formularz oferty - POBIERZ

Załącznik nr 2: Wzór umowy - POBIERZ

Załącznik nr 2a - Wzór umowy powierzenia - POBIERZ

Załącznik nr 3: Wykaz usług - POBIERZ

Załącznik nr 4: Wykaz osób - POBIERZ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpowiedź Zamawiającego - POBIERZ

Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ

Unieważnienie postępowania - POBIERZ, POBIERZ

zsp.edu.pl